ciężarówki jak zostać kierowcą zawodowym

Jak zostać kierowcą zawodowym?

Praca kierowcy zawodowego powinna zaciekawić wszystkie osoby, które lubią się przemieszczać i być ciągle w nowych miejscach. Jednocześnie powinny to być osoby, które lubią się uczyć oraz są odpowiedzialne. Wbrew pozorom za kierownicą wielkich aut nie spotkamy tylko mężczyzn. Coraz więcej jest kobiet-kierowców…

Jeżeli ktoś lubi poznawać nowe miejsca i wystarczy mu, że prześpi się w samochodzie, to być może idealną pracą dla niego, będzie stanowisko kierowcy ciężarówki. Jednak aby „jeździć TIR-em”, należy spełnić pewne warunki i zdobyć odpowiednie kwalifikacje.

Posiadanie uprawnień do bycia kierowcą zawodowym daje szanse na zdobycie bardzo dobrze płatnego zatrudnienia w wielu firmach, zajmujących się m.in. logistyką i spedycją. By je uzyskać, trzeba przejść szereg kursów i zdać niezbędne egzaminy. Podstawą jest jednak prawo jazdy i to od uzyskania takiego dokumentu należy zacząć.

 

Prawo jazdy kategorii B

Żeby otrzymać prawo jazdy kategorii B, należy przebyć kurs, a następnie przystąpić do egzaminu. Prawo jazdy tej kategorii wydawane jest osobom, które ukończyły 18 rok życia (na kurs można zapisać się także na 3 miesiące przed 18 urodzinami) oraz posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami osobowymi.

Po zakończeniu szkolenia każdy kursant przystępuje do egzaminu, składającego się z części teoretycznej (test) i praktycznej (jazda na placu manewrowym i po mieście). Tylko uzyskanie pozytywnego wyniku pozwala na otrzymanie uprawnienia do kierowania pojazdami osobowymi.

 

Prawo jazdy kategorii C / C+E

Kolejnym krokiem jest uzyskanie prawa jazdy kategorii C. By można było zapisać się na szkolenie przygotowujące do egzaminu, konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 21 rok życia (lub 18 lat, jeśli kursant uzyskał świadectwo kwalifikacji zawodowej po kwalifikacji wstępnej 280 h, przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy kat. C lub CE). Wymagane jest także posiadanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które stwierdzają brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami ciężarowymi. Po zakończeniu kursu kandydat na kierowcę musi zdać egzamin – składający się z testu oraz prawidłowej jazdy w ruchu drogowym i na placu manewrowym. Pozytywny wynik uprawnia do otrzymania prawa jazdy kategorii C.

Do prawo jazdy kat. C+E można przystąpić po zdanym egzaminie na prawo jazdy kat C. Kurs na prawo jazdy kat C+E składa się z zajęć praktycznych. Egzamin jest także tylko w formie praktycznej.

Dla osób, którym się bardzo śpieszy, kurs na prawo jazdy kat. C i kat. CE można zorganizować równocześnie.

 

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

Posiadając lub zamierzając uzyskać prawo jazdy kategorii C / C+E, można ubiegać się o Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, uprawniające do zawodowego przewozu rzeczy. W tym celu należy zapisać się na kurs na przewóz rzeczy z zakresu kwalifikacji wstępnej (albo kwalifikacji wstępnej przyspieszonej). Są to szkolenia będące odpowiednikami dawniejszego kursu na przewóz rzeczy.

Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C / C+E wydane po 10 września 2009 roku, a którzy mają mniej niż 21 lat. Kwalifikacja wstępna przyspieszona to szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły 21 lat.

Szkolenie w pełnej wersji trwa 280 godzin lekcyjnych, a w wersji przyspieszonej – 140 godzin lekcyjnych. Po zakończeniu kursu każdy z kierowców przystępuje do egzaminu, składającego się z pytań testowych. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na większość pytań gwarantuje uzyskanie pozytywnego wyniku. Aby uzyskać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej i otrzymać wpis kodu 95 do prawo jazdy, należy przedłożyć aktualne badania lekarskie i psychologiczne. Takie badania stwierdzają brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku i przedkłada się je w wydziale komunikacji.

 

Szkolenie okresowe kierowców

Wraz z uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej i wpisu w prawo jazdy, stajesz się pełnoprawnym kierowcą zawodowym. Pamiętaj jednak, że uprawnienia wydawane są na czas określony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej traci swoją ważność po 5 latach od jego wydania.

Aby przedłużyć termin jego ważności, musisz poddać się szkoleniu okresowemu. Kurs organizowany jest przez ośrodki szkoleniowe dla kierowców. W uzyskaniu przedłużenia ważności Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej liczy się ukończenie kursu – nie trzeba zadawać egzaminu. Należy jednak wykonać badania lekarskie. Dopiero po uzyskaniu zaświadczenia można ubiegać się o wpis w prawo jazdy.

Kolejne szkolenie okresowe należy przejść po upływie następnych 5 lat.

 

Warto podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

Wcale nie trzeba ograniczać się wyłącznie do przewozu rzeczy. Posiadając prawo jazdy kategorii C / C+E można zapisać się na dodatkowe szkolenia, które pozwolą na podniesienie kwalifikacji.

Jedną z opcji jest szkolenie dla kierowców ADR, uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych. Szkolenie podstawowe ADR można już ukończyć z kategorią B prawo jazdy. Kurs składa się z części podstawowej i specjalistycznej. Po zakończeniu szkolenia należy przystąpić do egzaminu w formie testowej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, otrzymasz zaświadczenie ADR, które uprawnia do przewozu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne w transporcie krajowym i zagranicznym. Zaświadczenie ADR jest honorowane we wszystkich krajach Europy.

Inną z opcji jest kurs HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy. Posiadanie takiego uprawnienia pozwala na dokonywanie przewozów, a jednocześnie załadunek towarów bez korzystania z dodatkowych urządzeń. Szkolenie kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania niezbędnych uprawnień.

 

Koszty uprawnień

Zdobycie zawodowego prawa jazdy jest kosztowne. Wprowadzenie kursów kwalifikacji wstępnych jeszcze bardziej podniosło koszt zdobycia uprawnień do kierowania samochodem ciężarowym. Cena takiego kursu waha się obecnie w przedziale od 5 do nawet 7 tys. zł. Kandydat na zawodowego kierowcę musi także poddać się badaniom lekarskim. Przeprowadza je tylko lekarz uprawniony do badania kierowców. Lekarz orzeka czy kandydat nadaje się do prowadzenie wielotonowego auta. Swoją opinię lekarz wydaje również na podstawie orzeczenia psychologicznego.

 

Ten zawód się opłaca

Zarobki kierowców samochodów dostawczych pracujących w lokalnym transporcie są zazwyczaj stałe i wynoszą, w zależności od regionu i firmy, od 3000 zł do 5000 zł netto. Z kolei przedsiębiorstwa zatrudniające kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym naliczają pensje w zależności od ilości przejechanych kilometrów lub diety płaconej za każdy dzień pobytu poza granicami kraju. Zarobki wtedy wahają się od 5000 do nawet 8000 zł netto za minimum 3 tygodnie pracy za granicą.

 

Wybór odpowiedniego Ośrodka Szkolenia Kierowców jest inwestycją.

Uzyskanie wszystkich umiejętności oraz uprawnień, które umożliwią wykonywanie zawodu kierowcy zawodowego wiąże się z odbyciem kursów, szkoleń oraz z egzaminami państwowymi. Dlatego też bardzo ważny jest wybór odpowiedniego ośrodka szkolenia kierowców. Decyzja wyboru powinna być przede wszystkim dokładnie przemyślana oraz poparta wieloma argumentami. Od profesjonalizmu oraz perfekcyjności ośrodka zależy zarówno przygotowanie, jak i powodzenia na egzaminach dla poszczególnych kategorii prawa jazdy lub kursów specjalistycznych. Wybierany OSK powinien posiadać wiarygodne uprawnienia, których nie będzie można podważyć. Dlatego też warto jest wybrać szkołę, która zapewni nam zarówno pełne wyposażenie dydaktyczne, jak i profesjonalną, kompetentną kadrę instruktorów. Taka kadra zapewni możliwość nabycia wiedzy oraz wszystkich umiejętności, wymaganych podczas egzaminu i w konsekwencji umożliwi w przyszłości swobodne prowadzenie pojazdów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.